You are here

Dějiny oddílu

 

STRUČNÁ HISTORIE ODDÍLU

Házená je nejúspěšnějším kolektivním sportem v historii modřanské tělovýchovy. Ačkoliv se její názvy postupně měnily (Modřanská házená do roku 1952, poté Česká házená, od roku 1971 pak Národní házená) jedná se stále o jeden sport.

 

Modřanský oddíl házené byl založen někdy kolem roku 1940 skupinou studentů v čele s Ottou Mengrem při Sokolu Modřany. Zpočátku měl oddíl jen družstvo mužů, postupně přibývali další členové a vzniklo družstvo dorostenců. Až do konce války se hrálo u sokolovny a za fotbalovým hřištěm u cukrovaru, po válce už jen na hřištích soupeřů. Proto se v roce 1947 vybudovalo v Dolech nové hřiště se šatnami.

Oddíl rozšiřuje svou činnost, vzniká družstvo žáků a žen. Od roku 1953 hrají muži II. ligu a obsazují vždy přední místa. Velkým úspěchem bylo 2. místo na obřím turnaji v Gottwaldově za ATK (později Dukla) Praha. V roce 1957 musí oddíl opustit hřiště v Dolech a buduje si hřiště u sokolovny. Sezóna 58/ 59 je pro Modřany úspěšná - muži postupují do I. ligy a družstvo dorostenek patří k prvním v republice. V následující sezóně muži sice sestupují zpět do II. ligy, družstvo žen však postupuje do I. ligy. V roce 1962 vzniká v Modřanech oddíl Mezinárodní házené, kam přechází většina hráčů. Ženy se drží na předních místech I. ligy až do roku 1963, kdy je činnost oddílu dočasně ukončena a hráčky přecházejí většinou do oddílu České házené Spartak Praha 4.

 

Někteří hráči jsou však nespokojeni se stavem v oddílu Mezinárodní házené, takže v roce 1967 zakládají družstvo mužů a hrají krajský přebor. V následujících letech se zakládají nové oddíly mládeže nábory ze škol a oddíl pořádá letní výcvikové tábory pro mládež. V sedmdesátých letech přicházejí úspěchy družstev mládeže - šestkrát se účastnili turnaje o přebor republiky, v roce 1977 jsou žáci druzí v republice.V roce 1984 bylo zabráno hřiště u sokolovny, takže se hraje i trénuje na školním hřišti ZŠ Baumanské náměstí, zatímco se připravuje výstavba hřiště v Dolech. V roce 1985 se konal celostátní turnaj starých gard, kde se naše družstva umístila na 1. a 3. místě, dalším úspěchem je první místo žákyň v celostátním Poháru mládeže v roce 1987. Tentýž rok je však zabráno i hřiště u ZŠ Baumanské náměstí, takže se trénuje na malém hřišti nad sokolovnou a hraje jen na hřištích soupeřů.. V roce 1988 začíná vlastní výstavba nového sportovního areálu v Modřanské rokli (v Dolech) - hřiště je stavěno v akci Z, házenkáři vypomáhají brigádami a už v roce 1991 je stavba zkolaudována. Slavnostní otevření se koná v červnu 1992.

V devadesátých letech začínají úspěchy družstev mládeže. V roce 1995 vyhrávají žáci oblastní přebor, poté však hráči postupují do družstva dorostenců a družstvo žáků zaniká. V roce 1999 vyhrávají žákyně i dorostenky oblastní přebor (OP), na Mistrovství republiky (MR) v Miroslavi obsazují žákyně 3. místo, dorostenky jsou na MR v Dobrušce páté. V následující sezóně (1999/2000) vyhrávají OP družstva žákyň (4. na MR v Modřanech), dorostenek (3. na MR v Dobrušce) a žen.

2000/2001 - sezóna byla pro Modřany velmi úspěšná - dorostenky získávají titul Mistryň České Republiky a ženy postupují do ligy. Navíc je obnoveno družstvo žáků. 

2001/ 2002 - dorostenky jsou 3. na MR v Bolevci, družstvu žen se bohužel nepodařilo udržet účast v ligové soutěži. Co se týče ostatních aktivit oddílu, bylo obnoveno zimní bruslení v Rokli a oddíl uspořádal I. společenský večer. 

2002/2003 - sezóna se zapíše do historie oddílu schválením nového znaku modřanské házené.

Pokračují úspěchy družstev dorostenek a žen, do popředí se dostává i družstvo mužů (o jeden bod jim utekl postup do ligy). I letos se v Rokli bruslilo (vinou počasí však jen asi týden), v dubnu se pořádal už druhý společenský večer. Po dlouhé době byla obnovena i jiná tradice - v srpnu oddíl uspořádal soustředění pro mládež.

2003/2004 - další úspěšná sezóna. Družstvo žen B postupuje do I. ligy a starší žáci se účastní Poháru ČR. Ženy A se drží v čele tabulky, družstvo mužů je také v přední skupině. Novou tradicí už se stávají společenské večery v dubnu a soustředění mládeže v srpnu.

2004/2005 - Do sezóny oddíl vstoupil s osmi družstvy: muži, ženy A a B, dorostenci, dorostenky, starší žáci A a B a starší žačky. Přes veškerou snahu se ženám A (loňské B) nepodařilo udřet se v 1. lize a nedokázaly se probojovat nazpět ani v kvalifikaci. Starší žáci A se dokázali na oblastním žebříčku udržet opět na 2. místě a to jim zajistilo účast na Poháru, kde skončili o něco lépe než vloni, ale na medaile to ještě nestačí. Ženy B (loni A) neobhájily první místo v oblasti, zůstávají však v první polovině tabulky, stejně jako muži a dorostenky. Družstvo "menších" starších žáků (B) sbíralo zkušenosti do následující sezóny, kdy se starší žáci opět spojí do jediného družstva. Opětovně se podařilo uspořádat soustředění mládeže, tentokrát v prostředí Lázní Bělohrad.

2005/2006 - Družstvo mužů se udrželo na předním místě tabulky a dosáhlo tak vytouženého cíle: další sezónu si zahraje v 2. lize mužů. Družstvo A žen strávilo rok v oblasti, kde bez problémů získalo 1. místo a po úspěšné kvalifikaci se vrací do 1. ligy žen. Dorostenecká a žákovská družstva se většinou drží v první půlce tabulky. Již tradičně oddíl uspořádal společenský večer a letní soustředění mládeže v Dobřívi.

2006/2007 - Družstvo starších žákyň vyhrálo Pohár ČR ve Vracově. Dorostenci se zúčastnili Poháru ĆR v Přešticích. Ženy hrají 1.ligu. Muži hrají 2.ligu. Tradičně se konalo soustředění v Dobřívi a Společenský večer.

2007/2008 - Starší žákyně se zúčastnily Poháru ČR v Žeravicích.  Ženy A udržely 1.ligu. Několikrát byla vykradena klubovna v rokli. Konal se Dětský den, Soustředění tentokrát v Dobrušce a Společenský večer.

2008/2009 - Dorostenky na Poháru ČR v Brně.

2009/2010 - Ženy A skončily v 1.lize na sestupové příčce a neúspěšně se účastnily kvalifikace v Bakově.

2010/2011 - 4.9.2010 se konaly oslavy 70.let národní házené v Modřanech spojené s kolaudací nového povrchu na našem hřišti. Kvalifikace do 1.ligy žen v Modřanech. Mladší žákyně na Poháru ČR v plzni. Mladší žáci na Poháru ČR v Albrechtičkách.

2011/2012 - 13.8.2011 byla úmyslně zapálena naše klubovna - shořela do základů. Do Modřan se vrátila 1.liga žen. Mladší žáci na MČR v Žatci.