You are here

Rezervace areálu

 

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ AREÁL

 

Možnost pronájmu

Nabízíme kurty na volejbal, nohejbal, hřiště na handball, národní házenou, travnaté

hřiště na fotbálek či jine rekreační sporty. Možno zapůjčit petanque a kroket.

 

Areál je vhodný na pořádání sportovních a veřejných akcí (např. dětský den, pálení čarodějnic, sportovní turnaje, apod.)
 

Součástí areálu klubovna se šatnami a sociálním zařízením.

Kontaktní osoba: pí Irena Duchková tel:605 218 967

 

Občerstvení "U Osamělé blechy"